Hurtowania materiałów budowlanych PIK

RODO

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIK” Sp.j. Paweł Krakowski Piotr Krakowski, 09-400 Płock, ul. Kostrogaj 4, NIP 7742357907, Regon 610405957.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
  1. przygotowania, zawierania i wykonania umowy handlowej
  2. marketingowych – przesyłanie ofert naszych produktów i usług
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia naszych roszczeń
  4. statystycznych, analitycznych
  5. realizacji usług niezbędnych do wywiązania się z umowy sprzedaży
  6. zarządzania sprzedażą, w tym obsługą klienta i analizą zdolności płatniczej
 3. Przetwarzamy następujące dane:
  1. dane kontaktowe oraz identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, datę urodzin, numery identyfikacyjne lub podatkowe (np. PESEL, numer dowodu osobistego);
  2. dane podawane przez Państwo w związku z wypełnianiem formularzy dostępnych na stronie internetowej
 4. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  5. przeniesienia danych do innego administratora danych – na zasadach określonych w art. 20 RODO.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub drogą  telefoniczną. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

W przypadku uznania , że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych oraz podmioty z nim współpracujące m.in. obsługa bankowa, informatyczna, transportowa, kurierska.
 2. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z RODO oraz umowami.
 3. Okres, przez który Państwa dane będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały zgromadzone. Decydujemy o nich w oparciu o następujące kryteria:
  1. Przepisy prawne, które obligują spółkę do przetwarzania danych przez określony czas
  2. Okres przez jaki świadczone są usługi
  3. Okres na jaki została udzielona zgoda
 4. Udostępnienie Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale zarazem niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: daneosobowe@pik.plo.pl